Agile programvareutvikling: Hva er forskjellen mellom Sprint Review og Sprint Retrospective?


Svar 1:

Her er en forenklet forklaring:

Sprint Review tilsvarer en brukers godkjenningstest. Det er her prosjektgruppen demonstrerer resultatene av arbeidet de har gjort i sprinten, og produktleieren og eventuelle nødvendige interessenter godtar arbeidet eller ikke.

Et sprint retrospektiv tilsvarer et prosjekt etter mortem bortsett fra at det gjøres på slutten av en sprint. Målet med møtet er å reflektere over hva som gikk bra og hva som ikke gikk bra i forrige sprint og bestemme hvordan det kan forbedres i neste sprint.

Enkelt sagt fokuserer Sprint Review på produktet og maksimerer forretningsverdien av resultatene fra arbeidet med den forrige sprinten, og Sprint Retrospective er fokusert på prosessen og kontinuerlig forbedring av prosessen.


Svar 2:
  • Sprint review er et samarbeidsmøte mellom produktseieren, teamet, Scum Master og andre interessenter. Den fokuserer på å inspisere produktet og identifisere eventuelle muligheter som kan være knyttet til tilpasning av produktet basert på hva som er blitt opplevd internt av produktseieren / teamet eller eksternt fra tilbakemeldingene som har kommet fra marked / kunder de siste to ukene. Retrospektiv er et samarbeidsmøte mellom produktseieren, teamet og Scrum Master. Den fokuserer på å inspisere prosessen og miljøet og har som mål å oppdage alt som fungerer bra, og alt som kan trenge forbedringer / justeringer. Team er også enige om endringer som de ønsker å implementere for å løse det som ikke fungerer bra.

Svar 3:

Sprint gjennomgang

Sprint Review-møtet er tidsbokset til fire timer for en en-måneders Sprint. Under Sprint Review-møtet presenterer Scrum Team leveransen til den nåværende Sprint til produktseieren. Produktseieren vurderer produktet (eller produkttilskuddet) mot de avtalte akseptkriteriene og enten godtar eller avviser de fullførte brukerhistoriene.

Retrospekt Sprint

Retrospect Sprint Meeting er tidsbokset til 4 timer for en en-måneders Sprint og gjennomført som en del av Retrospect Sprint-prosessen. Under dette møtet kommer Scrum-teamet sammen for å gjennomgå og reflektere over den forrige Sprint når det gjelder prosessene som følges, verktøyene som er brukt, samarbeids- og kommunikasjonsmekanismer og andre aspekter som er relevante for prosjektet. Teamet diskuterer hva som gikk bra under forrige Sprint og hva som ikke gikk bra, målet var å lære og gjøre forbedringer i Sprints å følge. Noen forbedringsmuligheter eller beste praksis fra dette møtet kan også oppdateres som en del av Scrum Veiledningsorganets dokumenter.


Svar 4:

Sprint gjennomgang

Sprint Review-møtet er tidsbokset til fire timer for en en-måneders Sprint. Under Sprint Review-møtet presenterer Scrum Team leveransen til den nåværende Sprint til produktseieren. Produktseieren vurderer produktet (eller produkttilskuddet) mot de avtalte akseptkriteriene og enten godtar eller avviser de fullførte brukerhistoriene.

Retrospekt Sprint

Retrospect Sprint Meeting er tidsbokset til 4 timer for en en-måneders Sprint og gjennomført som en del av Retrospect Sprint-prosessen. Under dette møtet kommer Scrum-teamet sammen for å gjennomgå og reflektere over den forrige Sprint når det gjelder prosessene som følges, verktøyene som er brukt, samarbeids- og kommunikasjonsmekanismer og andre aspekter som er relevante for prosjektet. Teamet diskuterer hva som gikk bra under forrige Sprint og hva som ikke gikk bra, målet var å lære og gjøre forbedringer i Sprints å følge. Noen forbedringsmuligheter eller beste praksis fra dette møtet kan også oppdateres som en del av Scrum Veiledningsorganets dokumenter.