Er følelser forskjellen mellom menneskelig intelligens og AI?


Svar 1:

Det er en del av forskjellen, men ikke hele forskjellen. Forskjellen er bevissthet.

Menneskeheten opplever en avkobling av intelligens fra bevisstheten. I økende grad opplever vi at enhver oppgave som vi er i stand til å gjøre, kan gjøres bedre ved en maskinlæringsalgoritme, gitt nok data, modellkompleksitet og tid. Intelligens er en objektiv oppgave.

Følelser er helt bevisste opplevelser, snarere enn objektive fenomener. Følelser er del av en subjektivt opplevd bevisst mental tilstand, langs subjektivt opplevd sanselig informasjon. Så vidt vi vet, vet vitenskapen ingen måte å objektivt sammenligne opplevelser av mentale tilstander.

Man kan hevde at AI kan føle “pseudo-følelser”, fordi en modell kan beregne handlingssannsynligheter som man kan tilsvare en analog til intuisjon drevet av følelser. Men siden disse handlingssannsynlighetene er objektive enheter som er eksternt observerbare, kan vi ikke si at de er følelser.