Betyr analyse og tolking det samme eller ikke i akademiske leseterminer og faglige skrivemåter? Hvis ikke, hva er forskjellen mellom å analysere og tolke i akademiske leseterm?


Svar 1:

Nei, analysere og tolke betyr ikke det samme. Analyse kommer først før tolkning.

Å analysere er -

  1. Å skille (en materiell eller abstrakt enhet) i bestanddeler eller elementer; bestemme elementene eller essensielle funksjonene i (i motsetning til syntese).
  • Eksempel: For å analysere et argument.

2. Å undersøke kritisk, få frem de essensielle elementene eller gi essensen av.

  • Eksempel: Å analysere et dikt. Dictionary.com - Verdens favoritt online ordbok!

Å tolke betyr å si hva du tror noe betyr.

  • Å nå for en tolkning er en prosess. En leser må gjøre følgende: Leseren skal være opptatt av hva teksten sier og endre den på nytt. Leseren skal kunne beskrive hva teksten gjør. For eksempel, tilbyr det eksempler? Kranglet? Å appellere for sympati? Å lage en kontrast for å tydeliggjøre et poeng? Leseren kan da avgi hva teksten betyr som en helhet, basert på den tidligere analysen. Dan Kurlands www.criticalreading.com - Strategier for kritisk lesing og skriving

SAMMENDRAG: Å analysere er å dele ned et materiale i deler. Den omfatter å omgjøre hva teksten sier og hva den gjør. Den siste delen av prosessen er å tolke. Det gir en slutning fra arbeidet ditt med å bryte ned materialet. Tolkning kommer derfor etter analyse.


Svar 2:

Tolkning har en konnotasjon som antyder at den “projiseres” på eller inn i en idé som er som “spin doctoring”. Det er litt som en feiloppstilling når et direkte sitat ville være hensiktsmessig og objektivt.

Å analysere er å identifisere den objektive betydningen av data. Det vil innebære å studere elementene i alle data og sammenligne objektive betydninger.


Svar 3:

Analyser og tolker kan brukes om hverandre i en akademisk setting, men ordene er ikke synonyme. Analyse bærer en vitenskapelig konnotasjon; tolke en mer kreativ. Hvis jeg tar et nytt og ukjent kjemisk stoff og deler det opp i dets komponenter (analyserer), registrerer jeg resultatene. Hvis jeg så antar at det nye stoffet kommer utenfra området med kjent og utforsket rom, har jeg tolket dataene.


Svar 4:

Her er min gjetning på riktig svar.

"Analyse" betyr å mentalt undersøke eller å intellektuelt utforske.

"Tolk" betyr å forklare eller gjøre noe klart for noen som ikke forstår.

En ansvarlig person analyserer før han eller hun tolker. Du intellektuelt utforsker en skriftstykke før du prøver å tolke eller forklare den for noen andre.