Hvordan kan jeg se forskjellen mellom bly og aluminium?


Svar 1:

Det er flere enkle måter å skille forskjellen på aluminium og bly på.

To åpenbare forskjeller er vekt og fleksibilitet.

Bly er et veldig tungmetall sammenlignet med aluminium. Bly støpes også lett til en bestemt form.

Det kan hende du fortsatt ser en bly som blinker rundt bunnen av en skorstein på taket av eldre hus (avhengig av hvilket land du bor i) bly bly brukes i dag som en "fuktig kurs" i hus som lider av stigende fukt.

Bly på tak ble vanligvis støpt til form med en trehodet hammer (mallet) av en håndverker.

Bly brukes fortsatt i dag i visse typer batterier, som kjøretøyer, for eksempel biler og lastebiler, vil bruke.

Det er ikke en god idé å håndtere bly regelmessig uten verneklær (hansker), siden det for mange år siden påvirket helsen til de som håndterte det regelmessig og uten verneklær.

Aluminium er et lett materiale og har mange bruksområder som gjerder, bygninger og spesielt taktekking på grunn av sin lette vekt.

Fabrikker og skur bygges hver dag over hele verden med aluminiumsark. Takrenner på bygninger er produsert med aluminium.

Et stålskjelett er bygget og kledd med aluminium, noe som gjør en kostnadseffektiv og rask måte å oppføre bestemte typer bygninger på.

Vi drikker brus ut av aluminiumsbokser.

Noen gryter og panner er laget av aluminium.