Hvordan kan du fortelle forskjellen mellom en korrupt og en ukorrupt politiker?


Svar 1:

Takk for A2A, men det er et godt spørsmål til Diogenes, som vandret verden rundt og søkte en ærlig mann (menneske.)

Jeg er ikke sikker på hvilke kriterier man har lagt igjen for å gjøre det skille. Å akseptere kampanjebidrag er i seg selv ikke ødeleggende med de uanstendige kostnadene ved å løpe for nasjonalkontor. Selvfinansiering av din egen kampanje er for meg mer indikasjon på potensialet for at noen blir for langt fjernet fra behovene til dagligliv for de aller fleste velgere; av noen som ”korrupt” av privilegium, og jeg gir de selvlagde velstående individer fordelen av å tro at de kan være mindre ”korrupte” enn de som er født til rikdom og privilegium.

Å endre sin posisjon eller parti holder ingen sving for meg, da jeg mener at folk burde være villige til å utvikle seg eller endre seg over tid og tilleggsinformasjon. Og med alle syklistene og andre ting lagt til på regninger i Kongressen / Senatet, kan det hende at ens stemmeregister ikke er aktuelt. Det kan imidlertid avdekke, hvis de strengt tatt er partisaner kontra langvarige verdier og posisjoner, er de “ødelagte” av ideal eller partiets renhet?

Hvis noen som aldri har hatt sitt verv, hvilke opplysninger (selvangivelse, CV; styrer osv.) Og referanser gir de av karrieren, slik at allmennheten kan vurdere hva de har gjort, hva deres verdier er, og hva andre mener og føler du om dem gjennom flere tiår med å jobbe / kjenne dem?

Jeg sitter igjen med å lese og lytte for å danne mitt eget inntrykk av individet. Jeg er klar over at alt en nasjonal kandidat gjør ofte er fokusgruppert og (forhåpentligvis) nøye sjekket før det jeg får til å vurdere; men hvilke stillinger de inntar, hvorfor de tror på disse stillingene, og som kommenterer deres stillinger, er fremdeles mine personlige kriterier for hva korrupte krefter kan være i spill (styrken til lobbyen, rådgivere osv.). Jeg kan spørre noen jeg respekterer for deres vurdering av en kandidat. Ikke en lett oppgave på dagens politiske scene.


Svar 2:

Hvordan kan du fortelle forskjellen mellom en uskyldig voldtektsmann og en ond voldtektsmann?

Å være politiker betyr å skade uskyldige. Ingen politiker kan være uskyldige per definisjon. Hva ville det da bety å være "ødelagt?" Ved å bli politiker har personen forlatt moral og all respekt for andre. De er iboende korrupte.