Hvordan kan du fortelle forskjellen mellom en møll og en sommerfugl når den fremdeles er en larve?


Svar 1:

Det er ingen generell regel som skiller larvene til møll og sommerfugler. Du må faktisk vite hvordan larvene i hver gruppe ser ut som de er svært forskjellige blant lepidopteraner, også innenfor en enkelt slekt.

Noen lepidopterangrupper har imidlertid veldig karakteristiske larver. Ved å vite hvordan de ser ut, kan du raskt fortelle at en larver er fra en møll eller en sommerfuglfamilie. For eksempel har alle larvene i svelgstjærfuglene (familie Papilionidae) et organ kjent som et osmeterium (bildet under). De ligner kjøttfulle horn som ekstruderes når larven føler seg truet.

Andre eksempler er larvene fra de nært beslektede familiene Dalceridae, Limacodidae og Megalopygidae, som har flate larver som ser ut som snegler, og derfor kalles de samlet “sneglemøller”. Videre har dalcerid larver en tendens til å være veldig vakkert farget mens megalopygide larver har en tendens til å være veldig hårete, og derfor er de også kjent som henholdsvis “juvel snegler” og “puss larver”.

En annen karakteristisk larve du lett kan fortelle er at møll er tommelorm og sløyfe. De er larver av henholdsvis geometermøll (familie Geometridae) og uglemø (familie Noctuidae).

Og så videre. Men igjen er det ingen hovedregel.

Det er imidlertid en måte når de først begynner å puppe. Møller bygger som regel kokonger eller beskyttende silkestrukturer (selv om det er unntak), mens sommerfugler valper nakne som krysiser.

Møll:

Sommerfugl: