Hvordan beskriver du forskjellen mellom levende ting og ikke-levende ting for barn?


Svar 1:

Biotiske eller levende ting er 1) laget av celler; 2) reprodusere; 3) utveksling med miljøet; 4) produsere og bruke energi. Hvis disse egenskapene ikke ALLE er oppfylt, anses tingen å være abiotisk eller ikke-levende. Selv små barn er fascinerte av å se cellene i et planteblad, og ingen celler i et plastblad.