Hvordan skal begrepene "impanel" og "empanel" brukes? Er det forskjell mellom de to begrepene?


Svar 1:

Empanel er den amerikanske formen for det britiske engelske ordet impanel. Det er i utgangspunktet den eneste forskjellen.

En av dem er et verb som betyr å velge eller legge til et panel av mennesker som vurderer eller tilbyr sin visdom om noen (vanligvis offentlige) sivile spørsmål / saker (som en del av organisering - for eksempel for en konferanse), eller for å danne en jury ment å oppnå en dom i en domstol.

  • Ordføreren bestemte seg for å empanel en rådgivende komité for fremtredende pedagoger. Barristerne hadde begynt å jobbe med å impaneling av en jury siden torsdag sist.