Hydrostatika: Hva er forskjellen mellom den drivende kraften og Stokes kraft som virker på et fallende legeme?


Svar 1:

Den flytende kraften som veldig korrekt beskrevet av Midhul skyldes forskyvningen av væsken som et legeme er nedsenket i. Det følger at det alltid kan beregnes ved å beregne vekten på fortrengt væske. Det vil si at den oppstår på grunn av trykkforskjellen.

Stokekraften skyldes det tyktflytende draget som tilbys av det flytende mediet til det fallende legemet. Det er ikke-konservativt.


Svar 2:

Oppdriftskraft skyldes forskyvningen av væske av det fallende legemet. Det oppstår vanligvis på grunn av trykkforskjellen langs akselerasjonsretningen på grunn av tyngdekraften. Den kraftige kraften har ingenting med bevegelse å gjøre, og ville virke på kroppen selv om den var i ro (som en vedkubbe som fløt i vann).

Dragkraften (styrt av stokes ligning) er derimot på grunn av viskositet, som er analog med friksjon og er dissipativ. Når en kropp faller, har den en tendens til å sette væskepartiklene nær overflaten i bevegelse. Denne bevegelsen motstås av resten av væsken i omgivelsene. Det er som om væsken var laget av pakker med forskjellige hastigheter, som glir mot hverandre og spilder energi. Dragkraften avhenger tydeligvis av bevegelse, dvs. hastighet, og også av andre faktorer som overflatenes form.