Hvis Danelaw ble drevet av danskene og angelsakserne kom fra Danmark, hva var da forskjellen mellom dem?


Svar 1:

Forskjellen ligger i tidslinjen og i en forvirring av politiske og etniske vilkår. Det som politisk kalles Danmark i dag, bokstavelig talt “området for danskene”, geografisk er den Cimbrian halvøya (“halvøya av Cimbri”) eller Jylland (“juttenes land”). Danskene, Cimbri og Jutes var germanske stammer som bodde eller fortsatt lever i det politiske området i dagens Danmark. Den spesifikke fordelingen av bosetningen endret seg i løpet av tidene, men etter hvert som sammensetningen av folkenes / stammene endret seg og navnene på områdene, i det minste politiske.

Et stort antall Cimbri forlot halvøya omkring 120 f.Kr. i sør sammen med Teutonene. De resterende Cimbri og Teutones fusjonerte sannsynligvis med juttene i nord og vinklene og / eller sakserne i sør.

Da den angelsaksiske bosetningen startet i Storbritannia på 500-tallet, ble dagens Danmark bebodd av fire germanske stammer (eller konføderasjoner): juttene, danskene, vinklene og sakserne:

Cimbrian Peninsula på 500-tallet og migrasjonen til Storbritannia

Danskene bodde da bare på øyene i øst for Jylland / Anglia og i Sør-Sverige (nemlig Scania / Skåne). Da halvøya delvis ble avfolket under den angelsaksiske bosetningen, dro danskene vestover og bosatte seg i disse områdene.

Så med henvisning til halvøya, før vinklene, sakserne og juttene bosatte seg i Storbritannia, hadde vi en fordeling om hva kartet over viser. *

Etter utvandringen av disse stammene ble halvøya hovedsakelig bebodd av dansker. De resterende jutene bodde for det meste i nord (fremdeles kalt Jylland) resp. assimilert i dansken. De gjenværende vinklene assimilerte seg i sakserne (som uansett var en konføderasjon av en rekke nordtyske stammer, så vinklene bare slo opp konføderasjonen) og sannsynligvis danskene i nord (Hedeby / Haithabu var i sentrum av det som da var Anglia ( på engelsk), i dag sør for det som kalles Angeln på tysk). Sakserne ble den dominerende enheten i Nord-Tyskland, og forente til slutt alle germanske stammer i Nord-Tyskland bortsett fra regionen frankerne.

Sør-Jylland cirka 800 til 1100 e.Kr.

Cimbrian Peninsula i dag. Den lilla linjen er grensen mellom Tyskland og Danmark

Konklusjon: Hva som var juttenes og vinkelenes land før den angelsaksiske bosetningen, ble senere landet til (hovedsakelig) danskene som bodde øst for de andre stammene. Dagens dansker er en blanding av hovedsakelig dansker, juter og vinkler.

Som at deres respektive kulturer (og språk) var omtrent like eller veldig like, kan ikke vinkler, saksere, juter og dansker genetisk skilles (i det minste med våre evner i dag). ** Så de var i utgangspunktet de samme når det gjelder etnisitet, men representert, med hensyn til den britiske historien, et annet tidspunkt og forskjellige politiske identiteter. Men da danskene invaderte England, hadde den angelsaksiske kulturen allerede forandret seg mye.

Hovedforskjellen var språkene som fremdeles var gjensidig forståelige da i høyeste grad (men ikke helt): Danskene snakket et nordgermansk språk / dialekt, juter, vinkler og saksere snakket nordsjø-germanske dialekter.

* Jeg har ikke funnet et tilfredsstillende kart på internett som viser fordelingen slik jeg har lest i historiske tekster, men dette er godt nok til å gi en ide om bosetningsområdene til de respektive stammene. Så vidt jeg vet bodde ikke vinklene så langt nord og bebodde et mindre område; friserne bebod bare kystlinjen, men fra Rhinedelta (i dag Zeeland) til Elbehaugen. Dagens Nord-Frisia ble ikke avgjort av frisiere før 800-tallet.

Historiske områder for frisisk bosetting

Sørøst og øst for det frisiske området lå saksernes land helt til enden av lavlandet, der fjellene begynner. Sør for friserne er frankernes land.

** Som presentert av Neil Oliver i Face of Britain - Neil Oliver, del 2 av 3


Svar 2:

Danmark og dansker mente egentlig ikke det samme gjennom historien som de gjør nå. Danskene ble ansett som en separat gruppe fra juttene i det siste, mens nå er Jylland fast en del av Danmark, så navnene stemmer ikke helt overens. På samme måte som i det 10. århundre ikke noen fra Glasgow ville ha vært en skotte (De ville være en briter fra Strathclyde) og at noen fra tidlig middelalderske Gøteborg ville være en Geat, ikke en svenske.

Vinklene kom ikke alle fra Danmark. De besto av vinkler (fra tyske / danske grenseland). Saksere (Nord-Tyskland), frisere (langs Nordsjøkysten fra Danmark til Nederland) og juttene (fra det moderne Danmark) som opprinnelig var atskilt, men gradvis bare ble slått sammen til engelskmennene eller vinkelen (vinklene, nordumbrierne , også utvidet opp til Lowland Scotland).

De var ikke helt forskjellige for dansken, alle var germanske stammer som opprinnelig hadde lignende religioner, livsstil osv., Men det var språklige forskjeller med de angelsaksiske talende vest-germanske dialektene og danskene som snakket nord-germanske (skandinaviske) dialekter for eksempel. Noen mennesker sier faktisk at engelsk relativt enkel grammatikk kommer fra en slags pidgin / kreolsk effekt, idet de to gruppene snakker sine lignende, men forskjellige språk på en forenklet måte for å hjelpe kommunikasjon mellom grupper i Nord- og Øst-England der Angles and Danes co -existed.

I alle fall kom danskene inn i England noen hundre år etter angelsakserne. Angelsakserne hadde skapt en annen kultur enn den opprinnelige kontinentale og var mer urbaniserte med mer sentral autoritet og viktigst kristendret sammenlignet med skandinaver. De hadde utviklet seg mye fra sin jernalder, krigersamfunnet til noe som nærmet seg starten på en mer moderne eller i det minste mer gjenkjennelig middelaldersk europeisk stat, mens skandinaverne lå litt bak kurven. De to gruppene vil kjenne igjen visse likheter, men de hadde skilt seg betydelig.

Jeg tror mange av de kulturelle forskjellene mellom Nord- og Sør-England som eksisterer selv i dag, i stor grad skyldes Danelaw BTW, så dette er noe som har vedvart gjennom tidene.


Svar 3:

Danskene erstattet vinklene og sakserne på Jylland og grunnla Danmark.

Det var forskjellige germanske stammer og kollektive navn i forskjellige tider. Romerne forsvarte seg mot saksiske båtangrep av den engelske kanalen, og senere tok Jutes and Angles deler av England og de sammen med andre dannet angelsakserne som en regjerende klasse av England, som trodde på Woden, Thor og Frig / Freya , og utkjempet en lang okkupasjonskrig fra 450 til 850 e.Kr.

Danskene handlet og grunnla Hedeby i Schleswig (Old Saxony), som ble den viktigste norrøne handelsbyen i vikingtiden. Danskene var et slags navn for skandinaver, som norrønt. Danskene raidet England fra 700-tallet og styrte deler av det til 1040, gjennom Danelaw 860–960 og senere gjennom dynastiet Knut.

Nordmennene koloniserte Nord-Atlanteren, Shetland og Orkney (til 1470), de dannet kongeriket Dublin 850–1170, og de fikk Normandie rundt 900 e.Kr. for å beskytte det mot vikingangrep. Så da de franske normandene invaderte England i 1066 brakte de videre norrøn arv.

Svenskene handlet via Ladoga og styrte Kievan Rus fra 900, og de dannet Varangian Guard fra Istanbul, etterfulgt av angelsaksere som forlot England etter den normanniske erobringen. Skandinavia hadde handlet mye siden bronsealderen, men de germanske stammene startet båtfelling og kolonisering av andre områder i forskjellige bølger etter det romerske imperiets fall, på grunn av de harde klimaforholdene i Skandinavia.