Hva er forskjellen mellom CPA-markedsføring og pris per handling (CPA) i CPA-markedsføring?


Svar 1:

Jeg kommer til å anta at kostnad per bly vil være en kvalifisert, særegen individuell henvendelse om tjenester. Publikasjonen eller nettstedet vil sende deg en liste over disse personene. Disse personene ville ha tatt et bestemt sett med tiltak for å få dem til å fylle ut et skjema, eller sende inn forespørsler. Kostnad per handling kan være ekvivalent med en sidevisning, eller et klikk, eller kan defineres som en progresjon gjennom en serie sider. Det avhenger av hvordan det aktuelle utsalgsstedet definerer dem.