Hva er forskjellen mellom koordinatbinding og hydrogenbinding?


Svar 1:

I en koordinatbinding er det ett atom som donerer det ensomme elektronparet til det andre atomet som må inneholde en ledig bane for å ta imot elektronene. En koordinatbinding dannes generelt av overgangselementer. Hydrogenbinding er et spesielt bindemiddel dannet på grunn av en sterk kraft. Det dannes på fluor, oksygen og nitrogen. Det er forbindelser som Ammoniakk (NH3) og vann (H2O).


Svar 2:

Koordinatbinding det er binding mellom to atomer i molekylet. En binding dannes av to elektroner. For eksempel: H: H (H2), H: O: H (H2O) og så videre.

Hydrogenbinding dannes av et hydrogenatom i et molekyl og et negativt atom i et annet molekyl. For eksempel: HO - H…. OH2, CH3OH…. O = C (CH3) 2, CH3COOH…. O (CH2) 4O