Hva er forskjellen mellom betongsylindere og terninger?


Svar 1:

Hvis du spør om metodene for komprimeringstest…

Forskjellen er måten de jobber under belastningen.

På grunn av Poissons effekt gir stålplater på en testmaskin begrensning for de belastede flater på prøven.

Som kubhøyde lavere enn sylinderen, påvirkes kjerne av kuben av begrensning, noe som fører til høyere komprimeringstestresultater for kubene enn sylindrene.