Hva er forskjellen mellom Deltakende og Ikke-deltakende preferanser?


Svar 1:

Betydning av preferanseaksjer Preferanseraksjer er de som har følgende to fortrinnsrett: 1. Utbytte til en fast rente eller et fast beløp på disse aksjene før utbytte på egenkapitalaksjer.2. Avkastning av preferanseaksjekapital før avkastning av egenkapital på tidspunktet for avvikling av selskapet.

Fortrinnsaksjer har også rett til å delta eller delvis overskytende overskudd som er igjen etter å ha blitt betalt til aksjeandel, eller har rett til å delta i premien på innløsningstidspunktet. Men disse aksjene har ikke stemmerett.

  • Deltakende deltakende preferanseaksjer: Etter at det er utbetalt utbytte til aksjeeierne, har eiere av deltakende preferanseaksjer rett til å delta i det gjenværende overskuddet. Hvis selskapet i noe år har overskuddsoverskudd, har deltakende preferanseaksjonærer rett til å motta mer utbytte i tillegg til deres faste preferanseutbytte. Ikke deltagende preferanseaksjer: Fortrinnsaksjer som ikke har rett til å delta i overskuddet som gjenstår etter at aksjeeiere har utbetalt utbytte. De vil ikke få noe ekstra utbytte i tilfelle overskudd av overskudd til selskapet, og de har rett til å motta bare fast utbytte hvert år.

VANSHIKA GUPTA

http://B.COM 2 ÅR

RULL NR: 11736


Svar 2:
  • Deltakende deltakende preferanseaksjer: Etter at det er utbetalt utbytte til aksjeeierne, har eiere av deltakende preferanseaksjer rett til å delta i det gjenværende overskuddet. Hvis selskapet i noe år har overskuddsoverskudd, har deltakende preferanseaksjonærer rett til å motta mer utbytte i tillegg til deres faste preferanseutbytte. Ikke deltagende preferanseaksjer: Fortrinnsaksjer som ikke har rett til å delta i overskuddet som gjenstår etter at aksjeeiere har blitt utbetalt utbytte. De vil ikke få noe ekstra utbytte i tilfelle overskudd av overskudd til selskapet, og de har rett til å motta kun en fast sats på utbytte hvert år.keshanta gurjar 11629

Svar 3:

Forskjellen mellom Deltakende preferanser og ikke-deltakende preferanser er følgende:

. Deltakende preferanseaksjer: Dette er den typen aksjer der fast preferanseutbytte som har rett til å delta i overskuddet av overskudd, men etter at utbyttet til samme kurs er utbetalt til alle aksjeaksjonærene.

Vi kan ganske enkelt definere at innehaveren av denne preferanseandelen vil få det faste utbyttet av selskapet. I situasjonen med avvikling av selskapet, er det helt sikkert overskudd på overskudd eller overskudd som er betalt på det tidspunktet.

. Ikke-deltakende preferanseaksjer: I denne typen preferanseandel nyter ikke innehaveren av disse aksjene rettidig fordel av deltakende preferanseaksjer; de får bare det faste utbyttebeløpet som er erklært av selskapet på utdelingstidspunktet. Kort sagt, de har ikke lov til å få fordelene, og de har ikke myndighet til å delta i store beløp eller heller ikke i avvikling av selskapet.


Svar 4:

Fortrinnsaksjer: - i henhold til § 85 er preferanseaksjer de aksjene som deres fortrinnsrett er som 1) til utbytte i løpet av selskapets levetid 2) til tilbakebetaling av kapital ved avvikling av selskapet, før kapitalen til aksjeeiere blir returnert. I tillegg til de to rettighetene som er nevnt ovenfor, kan preferanseaksjer ha tilleggsrettigheter, avhengig av utstedelsesperiode.

DE ER ER FORSKJELLIGE TYPER AV FORRETNSKE AKSJER

  1. Utbyttebasert grunnlag -> kumulativt og ikke kumulativt Konverteringsgrunnlag -> konvertibelt og ikke konvertibelt forløsningsgrunnlag -> innløsbart og irredeemble Deltakelse i overskuddsgevinst -> deltakende og ikke deltakende

DELTAKE PREFERANSE DEL →

  • deltakende preferanseaksjer er de aksjer som har rett til en andel i overskuddsgevinsten til selskapet som gjenstår etter utbetaling til aksjeeiere. Svingende utbytte blir utbetalt til dem. Fortrinnsaksjer antas å delta hvis det er nevnt i AOA av selskapet

IKKE DELTAKENDE PREFERANSE DEL →

  • De har ikke rett til andel i overskuddsgevinsten til selskapet De har fast utbyttesatsHvis AOA er stille, antas all preferanseandel å ikke delta

>> HARSHITA AGARWAL (11618)